Stiri

ANCOM consultă caietul de sarcini pentru alocarea unor noi multiplexuri de televiziune digitală

Astăzi, 25 septembrie 2014, Autoritatea Națională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a supus consultării publice un proiect de decizie şi caietul de sarcini pentru organizarea unei licitaţii în vederea acordării celor două multiplexuri de televiziune digitală naționale nealocate în procedura precedentă, precum și a 40 de multiplexuri regionale și 19 locale.

Prin intermediul unui multiplex național se vor furniza servicii de televiziune digitală terestră la nivelul întregii țări, în timp ce multiplexurile regionale și locale vor acoperi fiecare câte o anumită zonă de alocare ce poate fi echivalentă cu un județ, respectiv o localitate.

Ca și în cazul licitației organizate în perioada martie-iunie 2014, alocarea multiplexurilor se va face tot printr-o procedură de selecţie competitivă care presupune ca fiecare ofertant să depună o ofertă iniţială prin care să indice categoriile şi numărul de multiplexuri pe care doreşte să le achiziţioneze. În funcție de existența sau nu a unei cereri mai mari decât oferta, licitația poate continua cu runde primare pentru multiplexurile unde cererea depășește oferta, pentru celelalte categorii desemnarea câştigătorilor făcându-se pe baza ofertei iniţiale. După ce se stabilesc câștigătorii și prețurile pentru fiecare multiplex solicitat, licitația va continua cu o rundă de alocare în care multiplexurile vor fi repartizate ofertanţilor câştigători pe baza sumelor suplimentare pe care aceştia vor fi dispuși să le plătească pentru a obţine o anumită alocare a frecvenţelor.

Toate aceste multiplexuri se acordă pentru o perioadă de 10 ani, iar câștigătorii vor putea să furnizeze servicii comerciale de transmisie a posturilor de televiziune după data de 17 iunie 2015. Până la data de 1 mai 2017, câștigătorii celor două multiplexuri naționale trebuie să pună în funcțiune un număr de cel puțin 36 de emițătoare, în timp ce câștigătorii multiplexurilor regionale sau locale trebuie să pună în funcțiune cel puțin un emițător în fiecare zonă de alocare.

Taxa minimă de licenţă, care reprezintă preţul de pornire în cadrul licitației pentru fiecare din cele două multiplexuri naționale, este de 300.000 euro, iar pentru multiplexurile regionale și locale aceasta variază între 12.000 euro pentru un multiplex regional pentru București și 1.000 euro pentru un multiplex alocat la nivelul unei localităţi care nu este reşedinţă de judeţ. Taxele de licență au fost stabilite de către Guvern în luna februarie 2014.

“Licitația va fi lansată spre finalul lunii noiembrie, iar numărul de multiplexuri alocate și câștigătorii vor fi cunoscuți la începutul anului viitor”, a declarat Bogdan IANA, director executiv în cadrul ANCOM, celor prezenți la International Digital Forum 2014.

Multiplexul digital reprezintă un grup de programe de radiodifuziune şi televiziune, servicii multimedia suplimentare şi alte date asociate de identificare transmisede la staţiile de emisie către utilizatorii finali pe cale radio terestră, utilizând modulaţie digitală în limitele unui canal de televiziune standard/bloc de frecvenţă.

SnugTV 5

To Top