Stiri

Aveti 3 rate restante la linia de credit cu ipoteca CASAcum

Phishing la banca Piraeus Bank

Dacă primiţi un un email cu subiectul „Aveti 3 rate restante la linia de credit cu ipoteca CASAcum” care pare că este trimis de Piraeus Bank (credite@piraeusbank.ro) nu intraţi în panică. Nu aveţi probleme cu Piraeus Bank! Este doar un email fraudulos care are drept scop obţinerea ilegală de date personale de la dvs. Aşa că pus şi simplu ştergeţi liniştit email-ul.


Stimate client Piraeus Bank,
Vă aducem la cunoştinţă că la data de 25/06/2008 aveţi o datorie restantă faţă de banca Piraeus Bank în valoare de 2,452.90 EUR din care:
– Credit restant 2190.00 EUR,
– Dobândă neachitată 252.90 EUR,
– Comisioane 10.00 EUR,
rezultând din nerespectarea obligaţiilor din contractul de credit încheiat cu Piraeus Bank.
Vă aducem la cunoştinţă că în conformitate cu contractul de credit, în cazul neîndeplinirii de către dvs. a obligaţiilor contractuale, banca este în drept să declare scadenţa anticipată a creditului.
Click aici pentru a contacta Piraeus Bank privind linia dvs. de credit cu ipotecă!

Vă mulţumim,
Piraeus Bank

Link-ul din email este către http://trainermentor.com/ cu redirect către
http://classifilhotes.com.br/www.piraeusonline.ro/ibank/login.ro.php?data=EMYt546nboRDwMisW89UUEGyBg3SWtcrDjmy8pstryUXw9wAhTMbyU8yZ7I574F9L4Be7MS567dwkn2jhoSl9RV0PnVSde3lNues567Qq%2fkqPJYaaTItgnUr9s2N2AAkghj56p0RIFfMxY%3d

Email header:

Return-Path:
Delivered-To: XXXXXXXXXXXX
Received: (qmail 18458 invoked from network); 25 Jun 2008 07:27:40 +0300
Received: from 058177217130.ctinets.com (HELO 2000?server) (58.177.217.130)
by 194.60.72.122 with SMTP; 25 Jun 2008 07:27:39 +0300
Received: from User ([80.229.195.1]) by 2000_server with Microsoft SMTPSVC(5.0.2195.6713);
Wed, 25 Jun 2008 12:28:37 +0800
From: „Piraeus Bank”
Subject: Aveti 3 rate restante la linia de credit cu ipoteca CASAcum
Date: Wed, 25 Jun 2008 05:25:04 +0100
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/html;
charset=”Windows-1251″
Content-Transfer-Encoding: 7bit
X-Priority: 3
X-MSMail-Priority: Normal
X-Mailer: Microsoft Outlook Express 6.00.2600.0000
X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2600.0000
Bcc:
Return-Path: credite@piraeusbank.ro
Message-ID: <2000_SERVERkidcDjoY00000024@2000_server>
X-OriginalArrivalTime: 25 Jun 2008 04:28:40.0140 (UTC) FILETIME=[F184E8C0:01C8D67B]

To Top