Editorial

Computer Engineering Contest la Timisoara

Liga Studentilor din Facultatea de Automaticã si Calculatoare, din cadrul Universitãtii Politehnica Timisoara, organizeazã în perioada 19-25 mai 2008 prima editie a Computer Engineering Contest (CEC), un festival IT destinat deopotriva elevilor si studentilor.

Evenimentul este împãrţit în douã mari sectiuni: concursuri si conferinte.

Concursurile sunt în domeniul IT cuprinzând atât partea de hardware cât si cea software (pentru studenti) sau doar software (pentru elevi). Studentii concureaza în echipe mixte de cinci participanti; probele software constau în realizarea de aplicatii utilizând metoda orientãrii pe obiecte, iar cele hardware în programarea de platforme Altera DE2. Elevii pot participa la competitia de software adresatã lor ce cuprinde programarea în unul din limbajele C/C++/Visual C sau Pascal (la alegere).

Partea de conferinte a festivalului cuprinde manifestãri care doresc sã apropie studenții de companiile mari, astfel relizându-se un câstig de ambele pãrti. Vor avea loc un târg de locuri de practicã si de muncã, conferinte sustinute de profesori ai Facultãtii de Automaticã si Calculatoare din cadrul Universitãtii Politehnica Timisoara, dar si de cãtre absolventi ai acesteia, care vor vorbi despre viata postuniversitarã si despre cum sã profite viitorii absolventi de ocaziile apãrute, despre cum se cântãresc optiunile si despre alte subiecte interesante si folositoare pentru studenti.

O altã perspectiva interesantã o reprezintã oportunitatea de a interactiona cu mediul academic timisorean din domeniul IT. Elevii pot cunoaste si lua parte pentru o saptamânã la viata de student vizitând campusul universitar, laboratoarele din facultate si, nu în ultimul rând, sã aibã un dialog deschis cu studentii de la Poli. Participantii la festival care deja fac parte din mediul academic pot sa comunice cu alti studenti care se pregãtesc în acelasi domeniu, legând noi prietenii si împãrtãsindu-si reciproc idei, solutii sau opinii.

Pentru mai multe informatii, dar si pentru înscriere la competitii accesați cec.ligaac.ro .

To Top