Stiri

ANCOM lansează licitația pentru alocarea multiplexurilor de televiziune digitală naționale, regionale și locale

55ZL2

Autoritatea Națională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a publicat anunțul și caietul de sarcini pentru licitaţia în vederea acordării celor două multiplexuri de televiziune digitală naționale nealocate în procedura precedentă, precum și a 40 de multiplexuri regionale și 19 locale. Se lansează astfel o nouă licitație care să asigure tranziția spre televiziunea digitală terestră și încetarea totală a emisiei analogice terestre până la termenul prevăzut de 17 iunie 2015.
Prin intermediul fiecărui multiplex național se vor putea furniza servicii de televiziune digitală terestră la nivelul întregii țări, în timp ce multiplexurile regionale și locale vor acoperi fiecare câte o anumită zonă de alocare ce poate fi echivalentă cu un județ, respectiv o localitate.

Alocarea multiplexurilor se va face prin procedură de selecţie competitivă care presupune ca fiecare ofertant să depună o ofertă iniţială prin care să indice categoriile şi numărul de multiplexuri pe care doreşte să le achiziționeze. În funcție de existența sau nu a unei cereri mai mari decât oferta, licitația poate continua cu runde primare pentru multiplexurile unde cererea depășește oferta, pentru celelalte categorii desemnarea câştigătorilor făcându-se pe baza ofertei iniţiale. După ce se stabilesc câștigătorii și prețurile pentru fiecare multiplex solicitat, licitația va continua cu o rundă de alocare în care multiplexurile vor fi repartizate ofertanţilor câştigători pe baza sumelor suplimentare pe care aceştia vor fi dispuși să le plătească pentru a obţine o anumită alocare a frecvenţelor.
Toate aceste multiplexuri se acordă pentru o perioadă de 10 ani, iar câștigătorii vor putea să furnizeze servicii comerciale de transmisie a posturilor de televiziune după data de 17 iunie 2015. Până la data de 1 mai 2017, câștigătorii celor două multiplexuri naționale trebuie să pună în funcțiune un număr de cel puțin 36 de emițătoare, în timp ce câștigătorii multiplexurilor regionale sau locale trebuie să pună în funcțiune cel puțin un emițător în fiecare zonă de alocare.

Taxa minimă de licenţă, care reprezintă preţul de pornire în cadrul licitației pentru fiecare din cele două multiplexuri naționale, este de 300.000 euro, iar pentru multiplexurile regionale și locale aceasta variază între 12.000 euro pentru un multiplex regional pentru București și 1.000 euro pentru un multiplex alocat la nivelul unei localităţi care nu este reşedinţă de judeţ. Taxele de licență au fost stabilite de către Guvern în luna februarie 2014.

Primele oferte câștigătoare vor fi cunoscute la sfârșitul lunii ianuarie 2015 și ANCOM va anunța apoi dacă se impune organizarea etapei de licitaţie pentru anumite categorii.

“Este de așteptat ca la această licitație să participe titularii actuali de licențe locale pentru difuzarea analogică a programelor de televiziune care doresc să emită în eter și după 17 iunie 2015”, a declarat Cătălin Marinescu, președintele ANCOM.
La procedura de selecţie pot participa numai persoanele care au achiziţionat caietul de sarcini al cărui preţ este de 4.000 de lei. Pentru a fi admis în licitație, un candidat trebuie să îndeplinească cumulativ mai multe criterii, enumerate în caietul de sarcini, printre care: să fie persoană juridică (societate comercială) română sau străină; să fi depus toate documentele prevăzute în mod complet şi corect, până la data limită; durata de funcţionare prevăzută în actul constitutiv să fie cel puţin până la data de 17 iunie 2025; cifra de afaceri medie pe ultimii 3 ani sau pe perioada scursă de la înfiinţare, dacă aceasta este mai scurtă de 3 ani, să fie de minimum 2.000.000 euro, în situația în care candidatul depune ofertă pentru multiplexurile naționale. Nu pot participa la licitație mai multe companii care fac parte din același grup.

55ZL2
După data limită de primire a candidaturilor, Comisia va evalua toate dosarele primite şi va anunța până pe 20 ianuarie 2015 candidații calificați în etapele ulterioare ale procedurii de selecţie, pe baza criteriilor din caietul de sarcini.
Multiplexul digital reprezintă un grup de programe de radiodifuziune şi televiziune, servicii multimedia suplimentare şi alte date asociate de identificare transmisede la staţiile de emisie către utilizatorii finali pe cale radio terestră, utilizând modulaţie digitală în limitele unui canal de televiziune standard/bloc de frecvenţă.

To Top