Stiri

ANCOM supune consultării publice Planul de acţiuni pentru anul 2015

Telefon LeMillion de 1,2 milioane de dolari
Telefon LeMillion de 1,2 milioane de dolari

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a publicat astăzi spre consultare publică propunerile pentru planul de acţiuni al Autorităţii pentru anul 2015. Anul viitor ANCOM va continua demersurile de implementare a legii infrastructurii cu proiectul multianual de realizare a inventarului naţional al reţelelor publice de comunicaţii electronice şi a elementelor de infrastructură asociate acestora.

În ceea ce privește monitorizarea și stimularea concurenţei în domeniul furnizării serviciilor de acces la internet în bandă largă, ANCOM va continua procesul revizuirii piețelor relevante în ceea ce privește serviciile de linii închiriate-segmente terminale, va identifica eventualii furnizori cu putere semnificativă şi va stabili măsurile de reglementare ce se impun.

Pe direcţia administrării eficiente a spectrului radio, ANCOM va aloca resurse suplimentare de spectru pentru comunicaţii de bandă largă prin organizarea licitației de alocare a spectrului radio în banda de frecvențe 3,4-3,8 GHz. Totodată, Autoritatea va susţine procesul de trecere la televiziunea digitală terestră organizând în trimestrul al doilea al anului viitor licitația pentru multiplexele naționale rămase nealocate și pentru multiplexele regionale și locale. Autoritatea va autoriza, de asemenea, din punct de vedere tehnic, rețelele de televiziune digitală pentru multiplexele acordate în anul 2014.

În anul 2015, Autoritatea va desfășura o campanie de control menită să verifice respectarea de către furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului a obligațiilor minime pe care aceștia trebuie să le insereze în contractele încheiate cu utilizatorii finali și o campanie de verificare a respectării obligațiilor de informare a utilizatorilor finali de către furnizorii serviciilor de comunicații electronice. Pentru a oferi furnizorilor de servicii de comunicații electronice destinate publicului un set de clarificări cu privire la modul de interpretare şi de aplicare în practică a obligațiilor ce trebuie respectate de aceștia în cazul contractelor la distanță încheiate cu consumatorii, ANCOM va elabora un ghid pentru încheierea contractelor la distanță/în afara spațiilor comerciale.

În domeniul serviciilor poştale, ANCOM va determina anul viitor costul net pentru furnizarea în anul 2014 a serviciilor din sfera serviciului universal poștal. Accesul la serviciul universal reprezintă dreptul oricărei persoane de a beneficia de furnizarea permanentă a serviciilor poştale de bază, la un anumit nivel de calitate, în orice punct de pe teritoriul României, la tarife accesibile tuturor utilizatorilor.

Monitorizarea constantă a performanțelor rețelelor de comunicații electronice se va concretiza prin elaborarea și publicarea raportului privind incidentele ce au afectat securitatea și integritatea rețelelor publice de comunicații electronice și serviciilor de comunicații electronice destinate publicului în cursul anului 2014, a raportului privind măsurile de securitate implementate după data de 1 ianuarie 2014, precum și a raportului privind parametrii de calitate administrativi ai serviciului de acces la internet publicați de furnizori pentru anul 2014.

Planul de acţiuni al ANCOM propus pentru anul 2015 poate fi consultat aici.

telefonul modu

To Top