Stiri

ANCOM va realiza un inventar al rețelelor publice

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a discutat cu industria de comunicații electronice formatul și modalitatea de transmitere a informațiilor privind dezvoltarea și localizarea geografică a rețelelor publice de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură asociate acestora.
Furnizorii vor transmite Autorității informații cu privire la segmentele de rețea, punctele de acces la rețea, comutatoarele, stațiile de distribuție CATV operate și cabinetele, camerele de tragere, conductele, stâlpii și pilonii asociați acestora.
Informațiile primite de la furnizori vor permite ANCOM să demareze realizarea inventarului rețelelor publice de comunicații electronice și al elementelor de infrastructură asociate acestora prevăzut în Legea nr.154/2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice. Autoritatea va putea întocmi astfel hărți care să redea stadiul acoperirii cu rețele publice de comunicații electronice al localităților din România, precum și o situație a elementelor de infrastructură disponibile. ANCOM va putea folosi acest instrument pentru a identifica regiunile care necesită stimularea suplimentară a investițiilor în infrastructură, precum și pentru a asigura utilizarea partajată a elementelor de infrastructură.
Într-o primă fază, furnizorii de rețele publice de comunicații electronice prin intermediul cărora sunt furnizate servicii de telefonie sau servicii de internet la puncte fixe cu un număr de conexiuni mai mare de 100.000, la nivel național, precum și furnizorii de rețele radio mobile celulare publice, vor transmite ANCOM informații GIS (Geographical Information System) cu privire la elementele rețelei proprii și la elementele de infrastructură asociate acestora instalate doar în municipiul București. Pentru restul teritoriului național, acești furnizori vor avea obligația de a transmite ANCOM informații la un nivel de detaliu mai redus (non GIS), urmând ca ulterior toate informațiile transmise să fie informații GIS.

Furnizorii de de servicii de telefonie sau internet la puncte fixe care au sub 100.000 de conexiuni vor avea și ei obligația de a transmite către Autoritate informații non-GIS la nivel național privind dezvoltarea și localizarea geografică a rețelelor publice de comunicații electronice pe care le furnizează.

_slcablemvro001.jpg

Prima raportare a acestor informații are ca termen data de 1 ianuarie 2016 pentru datele existente la data de 1 ianuarie 2015, urmând ca informațiile să fie actualizate ulterior până la data de 1 iulie a fiecărui an cu datele existente la data de 31 decembrie a anului anterior.
Transmiterea informațiilor se va realiza prin intermediul unei aplicații informatice puse la dispoziție de ANCOM, datele urmând a fi transmise în mod securizat, validate de o semnătură electronică certificată. Decizia va fi transmisă spre publicare în Monitorul Oficial al României și va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2015.

To Top