Stiri

Condiții simplificate pentru obținerea certificatului de operator al stațiilor de radiocomunicații

Telefon

Autoritatea Națională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a lansat în data de 9 decembrie 2016 spre consultare publică un proiect de decizie care va aduce simplificări procesului de certificare a operatorilor stațiilor de radiocomunicații.

Operator al stației de radiocomunicații este persoana care operează o stație de radiocomunicații ce cuprinde unul sau mai multe emițătoare și receptoare sau un ansamblu de emițătoare și receptoare, inclusiv echipamentele accesorii acestora, necesare pentru realizarea unui serviciu de radiocomunicații. Operarea stațiilor de radiocomunicații în serviciile mobil aeronautic și mobil aeronautic prin satelit, mobil maritim și mobil maritim prin satelit, radiotelefonic pe căile de navigație interioară, precum și în serviciul mobil terestru, cu excepția stațiilor de radiocomunicații din componența rețelelor publice mobile poate fi efectuată numai de către persoane ce dețin un anumit nivel de cunoștințe.

Aceste persoane sunt, de regulă, angajați ai companiilor care activează în diverse domenii precum industrie, producţie, transport şi distribuţie de utilități publice la nivel naţional, transporturi, construcţii şi lucrări publice, agricultură, silvicultură, pază şi protecţie a vieţii şi proprietăţii private, protecţie publică, sănătate publică, servicii de gospodărire comunală etc.

Noi regulile propuse de proiectul de decizie

Modificările propuse de ANCOM urmăresc o flexibilizare a procedurii de examinare necesare pentru obținerea certificatului de operator radio. Astfel, programa de examinare urmează a fi mai flexibilă și adaptată în baza reglementărilor tehnice relevante adoptate pe plan european sau internațional. Centrele de examinare, locul și data examinării vor fi afișate pe pagina de internet a ANCOM, nemaifiind enumerate în cuprinsul proiectului.

Totodată, ANCOM propune și termene de afișare a rezultatelor examinării, atât pentru afișarea rezultatelor inițiale (în 15 zile lucrătoare de la data încheierii examenului), cât și a rezultatelor finale de după contestații (în 30 de zile calendaristice de la data înregistrării contestației). Rezultatele se vor publica pe pagina de internet a ANCOM și se vor afișa la locul desfășurării examenului.

În ceea ce privește depunerea dosarului, nu se mai solicită depunerea documentelor în copie legalizată, fiind suficientă depunerea de copii simple.
De asemenea, a fost introdusă posibilitatea transmiterii copiilor documentelor în format electronic, cu semnătură electronică extinsă. Copia după cartea/buletinul de identitate poate fi, de asemenea, transmisă electronic prin intermediul unui formular disponibil pe pagina de internet a ANCOM.

Proiectul de decizie poate fi consultat aici, persoanele interesate fiind invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri până la data de 10.01.2017, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Nouă nr.2, sector 3, Bucureşti), direct la registratură sau prin intermediul direcţiilor regionale ale Autorităţii. Observaţiile pot fi transmise şi prin fax la numărul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.org.ro.

Telefon

To Top