Stiri

Internetul fix continuă să crească

Desktop CyberPower cu Intel Z68
Desktop CyberPower cu Intel Z68

Numărul de conexiuni de acces la internet la puncte fixe îşi menţine ritmul de creştere din anii anteriori, în timp ce piaţa de telefonie fixă rămâne constantă, conform datelor raportate de furnizori şi publicate de ANCOM astăzi în Raportul de date statistice privind piața de comunicații electronice din Romania, pentru prima jumătate a anului 2013.

Astfel, potrivit datelor raportate de cei 844 de furnizori de servicii de acces la internet, numărul de conexiuni de acces la internet la puncte fixe în bandă largă a atins valoarea de 3,8 milioane, înregistrând o creştere de 6,7% la nivel semestrial. Numărul de conexiuni de acces la internet în bandă largă la puncte fixe instalate persoanelor fizice a crescut în perioada analizată cu aproximativ 8%, atingând valoarea de 3,5 milioane, în timp ce numărul de conexiuni de acces la internet în bandă largă la puncte fixe instalate persoanelor juridice a înregistrat o scădere de 2,3%, până la valoarea de 0,33 milioane. În comparaţie cu sfârşitul anului 2012, rata de penetrare a conexiunilor de acces la internet în bandă largă la puncte fixe la 100 locuitori este de 18,8%, în creştere cu 1,2 p.p., în timp ce rata de penetrare la 100 gospodării a crescut cu 3 p.p., până la aproape 46%.

Diferenţa dintre nivelul de acces la internet în mediul rural şi mediul urban rămâne semnificativă, de 1,8 milioane conexiuni. Astfel, din totalul de 3,8 milioane de conexiuni, aproape un milion de conexiuni erau instalate în mediul rural, la jumătatea acestui an, în timp ce, în mediul urban, erau instalate 2,8 milioane de conexiuni.

În ceea ce priveşte infrastructura de acces la utilizatorul final, cele mai importante creşteri semestriale în valori absolute le-au înregistrat conexiunile care utilizează cablu UTP/FTP (o creştere cu 200 de mii conexiuni, până la 2,2 milioane conexiuni). Conexiunile furnizate prin cablu coaxial au înregistrat o scădere cu 100 de mii conexiuni, până la 0,4 milioane conexiuni, în timp ce conexiunile care utilizează fire metalice torsadate au avut o evoluţie constantă în ultimele semestre, înregistrând o valoare de 1 milion conexiuni.

Totodată, numărul conexiunilor care folosesc tehnologia FTTx continuă tendinţa de creştere accentuată. Astfel, din totalul conexiunilor de acces la internet în bandă largă furnizate la puncte fixe, 3,7 milioane de conexiuni (97,6%) folosesc această tehnologie. Tehnologia FTTx utilizează fibra optică până la domiciliul utilizatorului final sau până la un punct din apropierea acestuia, accesul fiind realizat prin intermediul altor suporturi (de exemplu, cablu coaxial, radio, cablu UTP/FTP, fire metalice torsadate de cupru), ceea ce face posibilă oferirea unor viteze ridicate de transfer al datelor.

Conform indicatorilor ce caracterizează piaţa de telefonie fixă, potrivit datelor raportate de cei 46 de furnizori operaţionali, prima jumătate a anului 2013 a adus creşteri nesemnificative față de ultimul semestru al anului trecut, în ceea ce priveşte numărul de abonați, respectiv numărul de linii de acces corespunzătoare (+0,7%, până la 4,04 milioane de abonaţi, respectiv +1,1%, până la 4,7 milioane de linii). O linie de acces este, în fapt, aşa-numitul „post telefonic” instalat, în timp ce un abonat este persoana fizică sau juridică ce a încheiat un contract cu furnizorul de servicii, pentru una sau mai multe linii de acces. Rata de penetrare a telefoniei fixe la 100 de locuitori a ajuns la 23,4%, în timp ce rata de penetrare a telefoniei fixe la 100 de gospodării era de 51,1%.

cyberpowerz68

În termeni de utilizare, față de același semestru al anului 2012, traficul realizat de către utilizatorii finali prin intermediul reţelelor publice fixe de telefonie a scăzut cu 8,6%, ajungând la 2,6 miliarde minute.

În prima jumătate a acestui an s-a vorbit, în medie, 1 oră şi 32 de minute pe lună, per linie de acces, mai puţin cu 9 minute faţă de primul semestru al anului trecut, în timp ce durata medie a unui apel a ajuns la 3 minute şi 15 secunde.

Raportul de date statistice privind piaţa de comunicaţii electronice din România pentru prima jumătate a acestui an a fost realizat pe baza datelor raportate de către furnizorii activi de servicii de comunicaţii electronice, care au desfăşurat activităţi comerciale în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2013.

To Top