Stiri

Mai multe informații pentru utilizatorii de comunicații electronice din România

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a agreat astăzi în cadrul Consiliului Consultativ noua decizie privind obligaţiile de informare a utilizatorilor finali. Pentru a crește transparența ofertelor furnizorilor de servicii de telefonie, internet și televiziune, ANCOM impune în sarcina furnizorilor o serie de noi obligații de informare.

Principala noutate pe care o aduce decizia ANCOM este extinderea obligațiilor de informare a utilizatorilor finali și în sarcina furnizorilor de servicii de internet și televiziune, în plus față de furnizorii de servicii de telefonie care au obligații de transparență și în prezent.

De asemenea, decizia prevede detalierea anumitor informații din ofertele telecom care sunt esențiale pentru utilizatorii finali, astfel încât aceștia să poată face alegeri informate, adaptate nevoilor reale de comunicare.

telefon africa

Astfel, furnizorii de servicii de telefonie și de internet vor trebui să publice pe pagina proprie de internet și să comunice utilizatorilor, înainte de contractare, informaţii despre existenţa anumitor praguri dincolo de care este limitată sau condiționată utilizarea resurselor contractate de utilizatorul final (trafic, minute incluse), precum şi consecinţele depăşirii acestor praguri (precum limitări ale vitezei sau plata unui tarif suplimentar).

Furnizoriide servicii de acces la internet vor avea obligația să publice pe paginile proprii de internet informații despre existența anumitor blocări sau limitări ale traficului de internet, ale serviciilor sau aplicațiilor care pot fi contractate, dacă astfel de blocări există și sunt permise de lege (de exemplu, restricții în utilizarea unor aplicații precum Skype sau WhatsApp). De asemenea, vor publica în cadrul ofertelor valoarea maximă a vitezei de download și de upload, precum și valoarea vitezei minime garantate, dacă aceasta există (iar în cazul în care nu există o viteză minimă garantată se va preciza acest lucru).

Totodată, pe site-urile operatorilor telecom va trebui detaliată cel puțin acoperirea geografică de tip outdoor a serviciilor pe care aceștia le furnizează, cu precizarea localităților unde există acoperire, informațiile existente deja sub formă de hărți ce precizează acoperirea serviciilor trebuind să fie astfel, în anumite cazuri, clarificate sau suplimentate.

În plus, atât operatorii de telefonie, cât și cei de internet și televiziune trebuie să afişeze pe pagina principală a site-ului propriu un link direct, uşor vizibil și cu o denumire sugestivă, către contractul cadru și condițiile de furnizare a cartelelor preplătite, dar și să păstreze online o arhivă cu contractele cadru și cu planurile tarifare care nu mai sunt în vigoare, dar care sunt încă utilizate de abonați.

To Top