Stiri

Noi obligații de informare în cazul apelurilor și mesajelor SMS/MMS cu suprataxă

Începând cu data de 27 august 2015 intră în vigoare noi obligații impuse de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) în ceea ce privește informarea utilizatorilor finali asupra tarifelor pentru apeluri sau mesaje SMS/MMS către numere prin care le sunt oferite servicii de conținut cu valoare adăugată, cum ar fi jocuri, concursuri, suport tehnic, horoscop sau aplicații pentru telefonul mobil.

Pentru a evita taxarea nedorită, abuzurile sau fraudele asociate accesării serviciilor cu valoare adăugată, obligațiile impuse de ANCOM prevăd faptul că utilizatorii trebuie să primească informații clare despre tariful aplicabil și modalitatea de tarifare a apelului sau a mesajelor SMS/MMS de fiecare dată când li se comunică numărul intern de rețea sau național ori codul scurt aferent serviciului cu valoare adăugată (înainte de furnizarea serviciului), precum și la momentul inițierii serviciului și pe parcursul utilizării acestuia.

Astfel, în cazul serviciilor cu valoare adăugată accesate prin apeluri vocale, utilizatorii vor asculta la inițierea apelului, înainte de livrarea conținutului, un mesaj de întâmpinare cu informații despre tariful aplicabil, modalitatea de tarifare – pe apel sau pe minut, precum și durata minimă ce va fi tarifată, dacă este cazul. Dacă utilizatorii accesează astfel de servicii prin trimiterea mai multor mesaje SMS/MMS, ei vor primi din partea furnizorului mesaje cu informații despre tariful serviciului cu valoare adăugată, detaliile serviciului (ex. confirmarea serviciului, perioada de furnizare, modalitate de acces serviciu, cod acces conținut), precum și eventualul tarif al mesajelor de informare.

În cazul serviciilor furnizate prin SMS-uri/MMS-uri recurente, utilizatorii trebuie să fie informați asupra faptului că taxarea ulterioară se va realiza fără a mai fi necesare alte acțiuni din partea lor, dar și asupra frecvenței primirii mesajelor și asupra mecanismului de dezabonare. În această situație, utilizatorii vor primi din partea furnizorilor mesaje de informare atât înainte de accesarea serviciului și în procesul de comandă, cât și pe întregul interval de timp în care serviciul cu valoare adăugată este activat.

În cazul în care mesajele de informare transmise de furnizori utilizatorilor sunt taxate, costurile acestora nu vor depăși tarifele pentru apelurile sau SMS-urile/MMS-urile naționale asociate planului tarifar aplicat fiecărui utilizator. Detaliile privind consumul de servicii cu valoare adăugată oferite prin intermediul numerelor interne de rețea sau naționale, precum și al codurilor scurte, se vor regăsi în factura detaliată emisă abonaților de către furnizor.

Obligațiile de informare sunt aplicabile în cazul serviciilor oferite prin intermediul numerelor naționale scurte interne și a codurilor scurte SMS/MMS, care au între 3-5 cifre, pentru numerele de forma 118(xyz) prin care sunt furnizate informații privind abonații, numerele de forma 19vx sau 19vxy (unde v=5-9), alocate pentru servicii de interes general, dar și în cazul serviciilor oferite prin intermediul numerelor de 10 cifre din domeniul 0Z = 09 (divertisment, jocuri, concursuri, informații generale etc.).

Prin apelarea sau transmiterea de SMS/MMS-uri către aceste categorii de numere, utilizatorii solicită sau se abonează la servicii de conținut cu valoare adăugată pentru care, în general, sunt taxați cu un tarif mai mare decât cel practicat în rețea, aceste apeluri sau SMS/MMS-uri nefiind incluse de obicei în abonamente/extraopțiuni. În plus, sunt situații când efectuarea unui apel sau trimiterea de SMS/MMS către un număr scurt reprezintă abonarea la un serviciu, utilizatorii fiind ulterior taxați în mod recurent.

Obligațiile de informare impuse de ANCOM se aplică atât titularilor dreptului de utilizare a numerelor din categoriile precizate mai sus, cât și furnizorilor de conținut ce asigură prestarea efectivă a respectivelor servicii și intră în vigoare la data de 27 august 2015, potrivit prevederilor articolului 2 din Decizia ANCOM nr. 1131/2014 privind adoptarea Codului de conduită pentru utilizarea numerelor naționale scurte interne și a codurilor scurte SMS/MMS și ale articolului 21 alin. (2) din Decizia ANCOM nr. 158/2015 privind obligațiile de informare a utilizatorilor finali.

To Top