Stiri

Sunetul vine prin priza

Re■elele prin re■eaua de electricitate nu sunt un concept nou. Chiar ║i la noi ţn ■arŃ existŃ ora║e pilot ţn care s-au introdus (sau s-a ţncercat) re■ele Power Line prin intermediul cŃrora se oferŃ acces la Internet direct de la priza de curent electric.Luna aceasta, ţn cadrul expozi■iei A&V Festival 2005 de la Tokyo, Yamaha a prezentat un receiver ║i un transmi■Ńtor care utilizeazŃ conceptul Power Line dar pentru a transporta sunet ţn formŃ de informa■ie.

Astfel, sateli■ii din spate din configura■iile sistemelor 5.1 nu vor mai necesita cabluri care sŃ vŃ ţncurce prin camerŃ.

To Top