Stiri

UN nou concept de PC de la Intel

Progresul şi inovaţia tehnologiei, precum şi serviciile online sunt factori cheie în oferirea unui conţinut digital cât mai simplu de accesat, atât în interiorul casei, cât şi “la purtător”, a declarat, în cadrul prezentării sale de la Intel Developer Forum, Don MacDonald, vicepreşedinte şi general manager, Intel Digital Home Group Intel.

Potrivit declara�iilor sale, Intel dezvolt� o ampl� familie de PC-uri, dispozitive electronice de larg consum (CE) precum �i platforme �i tehnologii mobile, sus�in�nd standardele industriei de gen pentru o diversitate de tehnologii destinate locuin�ei digitale, de la display-uri digitale p�n� la tehnologii wired (cu cablu) �i unwired (f�r� cablu). Macdonald a prezentat Tehnologia Viiv™, platforma cu brand-ul Intel conceput� special pentru a permite consumatorului s� se bucure la maximum de con�inutul s�u digital de entertainment.
“Tehnologia digital� impulsioneaz� apari�ia a noi tipuri de con�inut, o diversitate de dispozitive digitale inovatoare, de distribu�ie media. Toate acestea indic� apari�ia unei noi industrii digitale de entertainment,” a declarat Macdonald. “Ne concentr�m s� facem entertainment-ul digital mai u�or de accesat �i ne g�ndim la diverse dispozitive, plasate �n mai multe locuri, �n interiorul locuin�ei. Ca urmare, zeci de companii au oportunitatea uria�� de a furniza o diversitate de tipuri inovatoare de dispozitive, con�inut �i software, mai mult ca oric�nd. Tehnologia Intel Viiv™, exemplific� acest obiectiv.”

PC-urile bazate pe tehnologia Intel Viiv™ vor fi u�or de utilizat cu ajutorul unei telecomenzi �i vor fi ac�ionate de o suit� de tehnologii de la Intel. �nconjurat� de mai multe dispozitive electronice de larg consum, de software �i con�inut online verificat (incluz�nd filme, muzic�, fotografii �i jocuri), Tehnologia Intel Viiv™ va marca �nceputul unei noi ere �n op�iunile de entertainment disponibile pentru consumatori.


Tehnologie dual-core, platforme CE pentru locuin�a digital�

�n discursul s�u, MacDonald a prezentat un concept de PC micu� �i elegant, numit ”Golden Gate”, care se bazeaz� pe urm�toarea genera�ie de procesoare dual-core de la Intel, cu nume de cod “Yonah”. Combina�ia de performan�� a procesorului dual-core cu o platform� eficient� din punct de vedere al consumului de energie permite ob�inerea unei diversit��i de design-uri mai mici �i mai elegante. PC-ul prototip Golden Gate poate rula con�inut video de �nalt� defini�ie sau poate afi�a imagini de jocuri extrem de realiste, �i este suficient de mic pentru a se potrivi pe partea de sus a unei tejghele de bar sau chiar �n interiorul unui raft pentru aparatur� TV �i de entertainment.
Intel mai creeaz� platforme �i pentru ac�ionarea unor dispozitive electronice de larg consum, ca de exemplu televizoare cu plasm� sau playere MP3. MacDonald a anun�at apari�ia Oplus™ MN301 de la Intel, o linie de procesoare puternice multimedia display, de tip ‘system-on-a-chip’ (sistem pe un cip), care ob�in imagini clare, str�lucitoare, �i culori mult mai realiste, pentru display-uri cu ecran plat. Design-urile de referin�� preg�tite pentru produc�ie, pentru HDTV dual-channel sunt deja disponibile. Intel a ob�inut Oplus �i Oplus™ Image Perfecting Engine (motor de �mbun�t��ire a imaginii) �n aprilie 2005.

De asemenea, compania a lansat ghidul de Recomand�ri pentru Produse Software �i Solu�ii 2006, precum �i o nou� bibliotec� de software destinat� �n principal utilizatorului de acas�, pentru a-i ajuta pe developeri �n crearea design-urilor lor.

Standardele industriei de gen sunt esen�iale
MacDonald a declarat c� standardele industriei de gen sunt vitale pentru a garanta c� diverse tipuri de con�inut digital pot fi rulate pe diverse dispozitive, sau transferate dintr-un dispozitiv �n altul, �n mod simplu �i rapid, �n interiorul locuin�ei. Intel continu� s� colaboreze �ndeaproape cu diverse grupuri �i alian�e pentru stabilirea acestor standarde, de exemplu cu Digital Living Network Alliance, un grup care a ajuns s� aib� peste 230 membri �n �ntreaga lume, �i tehnologii esen�iale wired �i wireless precum WiMAX, Wi-Fi �i Wireless USB. MacDonald a mai ar�tat c� Intel s-a al�turat de cur�nd organiza�iei HomePlug Industry Alliance, fiind numit chiar pre�edintele acestui grup care depune eforturi pentru a ob�ine progrese �n utilizarea cabl�rii electrice ca o modalitate de a accesa date �n regim de „share”, pretutindeni �n interiorul locuin�ei.

Intel colaboreaz� cu industria de gen pentru a ob�ine o interfa�� de display standard, care s� permit� consumatorilor s� vizualizeze con�inut comercial �i video de �nalt� defini�ie, �ntr-un mod consistent. Compania consider� c� o interfa�� de display unificat� este esen�ial� pentru orice layout digital din interiorul locuin�ei.To Top