Stiri

ANCOM consultă unele modificări privind tarifarea spectrului radio

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a lansat o consultare publică privind clarificarea unor dispoziţii legale, precum şi modificarea unor principii de tarifare a spectrului radio.

Potrivit documentului spus consultării publice, ANCOM propune clarificarea normelor aplicabile în situaţia încasării anuale a tarifului de utilizare a spectrului. Astfel, tariful se va încasa anual în condiţiile în care valoarea tarifului ce ar fi perceput în baza unei licenţe pentru un an întreg nu depăşeşte cuantumul a 200 euro la data de referinţă, respectiv data de 1 martie a fiecărui an pentru licenţele în vigoare la această dată, sau ultima zi lucrătoare a trimestrului emiterii licenţei, în cazul în care aceasta a fost eliberată ulterior datei de 1 martie.
Totodată, ANCOM propune modificarea prevederilor ce reglementează modalitatea de încasare a tarifului în cazul modificării condiţiilor tehnice din documentele de alocare/asignare. În această situaţie, ANCOM propune ca inclusiv tariful încasat trimestrial să fie calculat în baza documentelor de alocare/asignare în vigoare, în sensul că tariful aferent noilor condiţii tehnice va fi luat în considerare la individualizarea obligaţiei de plată începând cu luna următoare lunii modificării.

Industrial AM FM Radio iPod Player

O ultimă modificare supusă consultării publice se referă la reglementarea tarifului pentru reţelele publice punct-multipunct cu acces fix pe suport radio (FWA) în banda 24,5-26,5 GHz. În acest sens, ANCOM propune ca tariful în banda 24,5-26,5 GHz să fie ajustat de o manieră astfel încât să reflecte abordarea descrisă în Documentul de poziţie privind utilizarea spectrului radio la nivel naţional în benzile de frecvenţe 24,5-25,5 GHz / 25,5-26,5 GHz, document ce elimină posibilitatea alocării de canale la nivel judeţean.

Utilizarea frecvenţelor radio este permisă numai după obţinerea unei licenţe, act administrativ care cuprinde condiţiile legale, tehnice şi operaţionale în care este exploatată resursa de spectru radio, iar tarifele de spectru reprezintă un mecanism menit să determine o utilizare efectivă şi eficientă a drepturilor acordate prin licenţe.

To Top