Stiri

ANCOM organizează o nouă licitație pentru televiziunea digitală terestră

Samsung TV

Autoritatea Națională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) lansează o nouă licitație pentru alocarea celor două multiplexuri naționale, 31 de multiplexuri regionale și 19 multiplexuri locale de televiziune digitală terestră nealocate în procedurile anterioare.

Pentru a putea participa la licitație, cei interesați trebuie să achiziţioneze caietul de sarcini al cărui preţ este de 4.000 de lei. Caietul de sarcini, care poate fi consultat pe site-ul ANCOM, poate fi cumpărat începând cu data de 18 martie 2015 de la sediul ANCOM din Bucureşti, Sector 3, Str. Delea Nouă nr. 2, sau, la solicitarea achizitorului, transmis în format material sau electronic, pe baza documentului justificativ prin care se confirmă plata contravalorii caietului de sarcini și a împuternicirii, în original, a persoanei delegate să îl ridice. Caietul de sarcini poate fi ridicat de luni până joi între orele 09:00 şi 16:00 şi vineri între orele 09:00 şi 14:00.

Condiţiile de admitere în licitaţie rămân nemodificate faţă de licitaţia anterioară organizată pentru acordarea multiplexurilor regionale şi locale. Astfel, candidatul trebuie să fie persoană juridică (societate comercială) română sau străină, să fi depus toate documentele prevăzute în mod complet şi corect, iar durata de funcţionare prevăzută în actul constitutiv să fie de cel puțin 10 ani de la data intrării în vigoare a drepturilor de utilizare a frecvențelor radio. Ȋn situația în care candidatul depune ofertă pentru multiplexurile naționale, cifra de afaceri medie pe ultimii 3 ani sau pe perioada scursă de la înfiinţare, dacă aceasta este mai scurtă de 3 ani, trebuie să fie de minimum 2.000.000 euro. Nu pot participa la licitație mai multe companii care fac parte din același grup.

Așa cum a fost stabilit prin strategia privind tranziția de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră aprobată de guvernul României, alocarea multiplexurilor se face prin procedură de selecţie competitivă. Aceasta presupune ca fiecare ofertant să depună o ofertă iniţială prin care să indice categoriile şi numărul de multiplexuri pe care doreşte să le achiziționeze. În funcție de existența sau nu a unei cereri mai mari decât oferta, licitația poate continua cu runde primare pentru multiplexurile unde cererea depășește oferta, pentru celelalte categorii desemnarea câştigătorilor făcându-se pe baza ofertei iniţiale. După ce se stabilesc câștigătorii și prețurile pentru fiecare multiplex solicitat, licitația poate continua cu o rundă de alocare în care multiplexurile vor fi repartizate ofertanţilor câştigători pe baza sumelor suplimentare pe care aceştia vor fi dispuși să le plătească pentru a obţine o anumită alocare a frecvenţelor.
Data limită de primire a candidaturilor este 22 aprilie 2015, după care, în data de 24 aprilie 2015, Autoritatea va anunța candidații calificați în etapele ulterioare ale procedurii de selecţie. Primele oferte câștigătoare vor fi cunoscute în data de 5 mai 2015 și ANCOM va anunța apoi dacă se impune organizarea etapei de licitaţie pentru anumite categorii.

Taxa minimă de licenţă, care reprezintă preţul de pornire în cadrul licitației pentru fiecare din cele două multiplexuri naționale, este de 300.000 euro, iar pentru multiplexurile regionale și locale aceasta variază între 1.000 pentru un multiplex alocat la nivelul unei localităţi care nu este reşedinţă de judeţ și 10.000 euro pentru un multiplex alocat la nivelul unui judeţ din categoria E, conform clasificării din caietul de sarcini. Taxele de licență au fost stabilite de către Guvern în luna februarie 2014.

Prin intermediul fiecărui multiplex național se vor putea furniza servicii de televiziune digitală terestră la nivelul întregii țări, în timp ce multiplexurile regionale și locale vor acoperi fiecare câte o anumită zonă de alocare ce poate fi echivalentă cu un județ, respectiv o localitate. Toate aceste multiplexuri se acordă pentru o perioadă de 10 ani.

Multiplexul digital reprezintă un grup de programe de radiodifuziune şi televiziune, servicii multimedia suplimentare şi alte date asociate de identificare transmisede la staţiile de emisie către utilizatorii finali pe cale radio terestră, utilizând modulaţie digitală în limitele unui canal de televiziune standard/bloc de frecvenţă.

To Top